Επισκευές Οικιακών & Επαγγελματικών ψυγείων:
 • Καταψύκτες
 • Όρθιες Βιτρίνες Κατάψυξης
 • Όρθιες Βιτρίνες Συντήρησης (μπουκαλιέρες)
 • Ψυγεία INOX Catering
 • Ψυγεία Self Service
 • Ψυγεία Super Market
 • Ψυγεία Βιτρίνες Αλλαντικών-τυριών
 • Ψυγεία Βιτρίνες χύμα παγωτού
 • Ψυγεία Εργαστηρίου
 • Ψυγεία Θάλαμοι
 • Ψυγεία Πάγκοι
 • Ψυγεία Πάγκοι-Μπαρ
 • Ψυγεία Πίτσας
 • Ψυγεία Σαλατών
 • Ψυγεία συντήρησης Self Service
 • Ψυκτικοί Θάλαμοι
 • Mini Bar

Service

Παρέχουμε service τόσο σε οικιακά, όσο και σε επαγγελματικά ψυγεία – θαλάμους. Ασχολούμαστε με όλων των ειδών τα επαγγελματικά ψυγεία.

Επιδιορθώνουμε όλες τις βλάβες σε θαλάμους, βιτρίνες, ψυγεία αναψυκτικών, συντηρήσεις και καταψύξεις. Συνιστούμε την ετήσια ή εξαμηνιαία συντήρηση για τη σωστή λειτουργία και την αποφυγή βλαβών.

Παράλληλα, εγκαθιστούμε νέα ή και μεταφέρουμε ακόμα επαγγελματικά ψυγεία. Στην περίπτωση μεταφοράς, αποσυνδέουμε εμείς τους μηχανισμούς.

Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της FreshAir παρέχουν:

 • Γνήσια ανταλλακτικά
 • Επισκευή στο χώρο σας
 • 1 έτος εγγύηση

Η επιχείρησή μας αναλαμβάνει τη συντήρηση και επισκευή όλων των οικιακών και επαγγελματικών ψυγείων από όλα τα εργοστάσια ανεξαρτήτως προέλευσης.

Καταγραφικά

Στην FreshAir θα βρείτε εξειδικευμένα καταγραφικά ψυγείων και ψυκτικών θαλάμων, σχεδιασμένα για την Παρακολούθηση, Καταγραφή και Εκτύπωση των Θερμοκρασιών με δυνατότητα τηλεειδοποίησης ή διαχείρισης μέσω Η/Υ.